Skip to content

Month: July 2019

Gỗ chống mối: Không khó để lựa chọn!

Mối gây ra những thiệt hại to lớn cho ngôi nhà và trong nhiều trường hợp, gia chủ khó có thể phát hiện được sự phá hoại của chúng và đến khi phát hiện ra được thì đã quá muộn. Do đó, việc phòng chống mối trở thành một vấn đề cần phải được làm ngay. Thức ăn yêu thích của mối là gỗ và chúng thường ăn từ bên trong ra ngoài. Dần dần, gỗ sẽ bị rỗng ruột, trong khi bề mặt dường như lại không bị ảnh hưởng. Chính điều này làm cho việc nhận biết nhà có mối là vô cùng khó khăn hơn, nhất là với những người không có (hoặc có ít) kinh nghiệm. Nếu nhà hay bất cứ công trình nào bị mối tấn công, bạn cần liên hệ với các chuyên gia kiểm soát dịch hại – người có thể đưa ra…